torsdag 9 oktober 2008

Syjunta? Stickcafé!

På 70-talet hade vi syjunta.

På 80-talet samlades vi för att lära oss japansk stickning.

Nutidens melodi heter stickcafé.

Och visst är det skillnad! Ingen behöver baka...

På Helylle i Kristianstad flödar kreativiteten och garnlystnaden varje torsdag.
Och där finns Bussiga Klubben!


Inga kommentarer: